Co jest wymaganym przez prawo elementem wyposażenia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa?

Dowolne większe przedsiębiorstwo jest zobligowane do dobrego oraz zgodnego oznakowania miejsca pracy. Musi być ono wykonane zgodnie z obowiązującym prawem tyczącymi się BHP.

znaki bhp

Autor: Reebok
Źródło: Reebok
kominek

Autor: Guilherme Yagui
Źródło: http://www.flickr.com
Wszystkie miejsca użyteczności publicznej powinny posiadać właściwe tablice informacyjne czy też ostrzegające znaki BHP. Mają one na celu ułatwić osobom ruszanie się po danym budynku, lecz również mają zapobiegać występowaniu wypadków czy też odmiennego typu okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przebywających w danej przestrzeni ludzi. Mogłyby to być m.in. tablice zawiadamiające przechodniów czy też gości (np. w szpitalu) o drogach ewakuacyjnych, które są dostępne w danym miejscu. Są one niezbędne w czasie choćby wystąpienia pożaru, gdy w panice szukamy wyjścia z danego obiektu. Takie tablice mogłyby także wskazywać miejsce trzymania gaśnicy. Naturalnie odmienne znaki BHP wykorzystuje się w wypadku oznaczenia robót drogowych, a odmienne w okolicy słupów energetycznych.

Podobnie jak w przypadku znaków drogowych, oznaczenia BHP także dzielą się na znaki informacyjne czy nakazu. Mogłyby one zakazywać dotykania jakichś rzeczy albo nakazywać przejście po drugiej stronie ulicy. Są znaki zabraniające ruchu pojazdów albo zawiadamiające o umiejscowieniu apteki. Osobną grupę stanowią znaki budowlane, czyli ogłoszenia czy też znaki ostrzegające o pracy żurawia i o zakazie wejścia na teren budowy.

Znaki te można by kupić za dosyć małą sumę przykładowo w internecie. Mogą być wyprodukowane z PCV w wersji świecącej oraz nie świecącej. Mogą być także wykonane z samoprzylepnej folii.