Na jaką pomoc mogłyby mieć nadzieję centra badawcze i czy pieniądze są duże?

Aktualnie w finansowej przyszłości znaczny akcent kładzie się na badania oraz na wdrożenie ich w fabrykach. Wsparciem na ten cel jest program Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z tego wsparcia muszą brać udział w konkursie.
Można by starać się o dotacje unijne na badania w obwieszczonym konkursie w granicach programu branżowego.

bieżnik

Autor: Ian Barbour
Źródło: http://www.flickr.com
Badania powinny tyczyć się innowacyjnych rozwiązań, jakie będą stosowane do przewozów pasażerskich i towarowych. warunkiem uzyskania pomocy materialnej jest wprowadzenie rezultatów obserwacji w swojej firmie lub udzielenie licencji na wykorzystywanie tych rozwiązań przez odmienne podmioty gospodarcze.

Ten artykuł, który teraz studiujesz posiada ciekawe dane, ale jeżeli chcesz zdobyć podobne wiadomości na podnoszony temat, to sięgnij po źródło.

Jeszcze innym wyjściem jest sprzedanie takich rozwiązań na rynku. Jest jeszcze konkurs, w jakim o pomoc mogłyby ubiegać się przedsiębiorstwa z działu chemicznego. W konkursie tym nie mogą brać udziału wielkie podmioty, więc pieniądze do otrzymania są mniejsze. Ale można uzyskać trzydzieści mln złotych.

Warto zaciekawić się tym, że jest prawdopodobne uzyskanie dofinansowania większego niż standardowe. Dla małych firm może to być premia wynosząca 15 punktów procentowych. Jest to premia, której warunki udzielania są przeróżne. W konkursie związanym z badaniami nad rozwiązaniem szynowego taboru jest jak najszersze rozpropagowanie efektów badań. W przypadku spółek funkcjonujących w branży chemicznej warunkiem jest jak najwyższa współpraca w konsorcjum. W konkursach mogą wziąć udział przeważnie małe firmy, gdyż z tworzonych centrów badawczo-rozwojowych będą korzystały przeważnie one same.

Dofinansowanie mogłoby być przeznaczone na zakup aparatury oraz tworzenie samych centrów z zakupem działki oraz pracami budowlanymi włącznie. Do uzyskania jest kwota 41,36 milionów PLN, a maksymalnie to 55% kosztów.