Pojęcia, które podobno znasz, lecz nie jesteś w stanie wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Czy też masz takie kłopoty?

Też tak macie, że czasami słyszycie po raz któryś jakieś pojęcie, nieważne czy od znajomych, czy w telewizji, radiu czy z jeszcze innego źródła, ale jak przyjdzie co do czego, to znaczy, kiedy macie wytłumaczyć, co znaczy dane pojęcie, to zaczynają się problemy. Wiele razy słyszeliśmy tą nazwę i wytłumaczenie, że już myśleliśmy, że na pewno wiemy bez problemów, co znaczy dane pojęcie.

Niestety, nie działa to w ten sposób, szczególnie, kiedy pojęcia nie są tak wcale łatwe i mało skomplikowane. Przyjrzyjmy się właśnie takim pojęciom, które nie dość, ze ciekawe, to mogą okazać się przydatne w każdym momencie naszego życia.

Na przykład pojęcie rejestracji znaku towarowego. Jest to prawnie chroniony element, przez to, że jest jedyny i niepowtarzalny, w sposób skuteczny odróżnia się od produktów i usług konkurencyjnych. Znak towarowy to może być wiele rzeczy, może być to rysunek, wyraz, ornament czy kompozycja kolorystyczna. Może być nią też forma opakowania lub towar, a nawet melodia czy inny sygnał dźwiękowy, którego dany przedsiębiorca używa – w obrocie gospodarczym.

Bilbord reklamowy

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

To ma na celu przede wszystkim uzyskanie spójnej identyfikacji swoich usług i towarów. Tak żeby konsumenci mieli wiedzę na temat z jaką jakością mają do czynienia. W zdecydowanej większości krajów na świecie, taki znak można zarejestrować w urzędzie patentowym. To sprawia, że inne osoby nie będą mogły z niego korzystać. Ciekawym terminem jest również wspólnotowy znak towarowy. Powstał on, żeby móc stworzyć dobrze funkcjonujący rynek w ramach Unii Europejskiej. Twórcy tego znaku mieli świadomość, że najbardziej istotne jest właśnie stworzenie takiego wspólnotowego systemu znaków. Jest to gwarantem jednolitej ochrony na terenie całej Unii Europejskiej.

W tym temacie można również usłyszeć o osobistych prawach autorskich. Jest to spis uprawnień, które przysługują twórcy utworu. Niniejsze regulacje ochraniają powiązanie twórcy ze stworzonym przez niego dziełem. W polskim prawie to pojęcie reguluje artykuł 16 „Ustawy o prawo autorskie i prawach pokrewnych”. Nazywamy takie coś szczególnym rodzajem więzi tak zwanej niezbywalnej, która dodatkowo nie podlega zrzeczeniu się, która łączy twórcę z jego utworem. Jak można zaobserwować, pojęcia te są nam znane, ale ich wytłumaczenie w świetle prawa może stwarzać kłopoty, dlatego więc tak trudno wytłumaczyć, o co nich w chodzi.