Istotne czynniki mające wpływ na wybór właściwego telebimu. Czy wiesz o których mowa? Wiesz jak są ważne?

A więc masz zamiar kupić właściwy wyświetlacz… A może lepszym wyborem będzie telebim LED? Oto jest pytanie!. Dokonując tego typu wyboru musisz mieć na uwadze kilka istotnych czynników, bo posiadają one wpływ na jakość reklamy, jej cenę a także szanse. O jakich czynnikach mowa?

telebim

Źródło: www.medas-media.com.pl
Po pierwsze chodzi o wymiar tablicy. Jest to w sumie pierwszy tak ważny i brany pod uwagę wymiar. Równocześnie w tym sensie należy rozróżnić wysokość tablicy od wysokości znaków, bo to drugie determinuje bezpośredni wpływ na maksymalny dystans, z jakiego można zauważyć treść widzialna na ekranie. Im takie napisy będą wyższe, tym z większej odległości można je przeczytać. Oznacza to że, nasz przekaz reklamowy będzie miał większy zasięg działania. Szerokość wyświetlacza. Ten wymiar ma decydujący wpływ na ilość znaków, która może pokazać się na wyświetlaczu przy określonej ich wysokości.

Znaczy to, że im większa szerokość tablicy, tym dłuższe hasła reklamowe możemy pokazywać w wybranej chwili. Najkorzystniej, jak wybierzemy szerokość tablicy do konkretnych treści reklamowych, które będziemy pokazywać na ekranie. Innym bardzo ważnym wyznacznikiem jest rozdzielczość. Taki parametr jest

telebim

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com

zazwyczaj pomijany już na wstępie poszukiwań – ciekawe przykłady. Jest tak, bo z dużą częstotliwością pytamy po prostu o wielkość i cenę wyświetlacza, równocześnie to rozdzielczość mówi o jakości wyświetlanych informacji i możliwościach danej tablicy. Na przykład, porównywalne wielkościowo wyświetlacze LED dość często mają różną rozdzielczość. Tak naprawdę podstawowa różnica polega na odległości pomiędzy pikselami w ekranie. To oznacza, że im diody są bliżej siebie, tym większa ich liczba będzie na wyznaczonej powierzchni, co w końcu skutkuje większą rozdzielczością.

Istotne też jest tablica tekstowa a tablica graficzna. Tekstowe są to wyświetlacze, na jakich możemy pokazywać znaki, jak litery i cyfry, które są dostępne standardowej klawiaturze komputerowej. Graficzne zaś to urządzenia, jakie mogą wyświetlać tekst, jak i grafikę – ciekawe przykłady. W przypadku bazujących na diodach reklam graficznych tekst jest możliwy do pokazania w dowolnym języku z wybraną czcionką, którą mamy zainstalowaną na komputerze. Jednocześnie, tekst i grafikę możemy zaprezentować w jednej bądź kilku liniach o wybranym rozmiarze. To sprawia, że wyświetlacze graficzne są lepsze od wyświetlaczy tekstowych.