Tag Archive: naklejki

naklejki

Dlaczego znaki BHP są tak istotne oraz z czego są one zrobione?

przepisy BHP mają na celu troskę o bezpieczeństwo osób, które przebywają na terenach użyteczności publicznej lub np. na budowie. Wg przepisów takie tereny muszą być we właściwy sposób oznakowane tak, żeby można było przykładowo szybko odnaleźć drogę ewakuacyjną podczas wystąpienia pożaru.
Tego typu oznaczenia BHP, tak jak znaki drogowe, mogą dzielić się na różne kategorie, przykładowo znaki zakazu lub znaki ostrzegawcze.